Orange Monkey heeft de inhoud van deze website op verantwoorde en zorgvuldige wijze samengesteld. Orange Monkey biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid. Orange Monkey, behoudt zich het recht voor om eventuele fouten of weglatingen op deze website aan te passen of te corrigeren. Orange Monkey is niet aansprakelijk voor verliezen of schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade of schade) van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op haar website of van het gebruik van internet in het algemeen.