Stageprogramma Terre des Hommes

Stageprogramma Terre des Hommes

Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes is wereldwijd betrokken bij verschillende projecten. Eén van de doelstellingen van Terre des Hommes was om meer betrokkenheid te genereren bij het jongere publiek. Hiervoor is een stageprogramma op touw gezet.

Orange Monkey is in het tweede jaar betrokken geweest bij de marketing van het stageprogramma. Door samen te werken met strategische partners, het inzetten van social media en een ludieke actie heeft dit ervoor gezorgt dat het aantal aanmeldingen verviervoudigde. Daarnaast is er ontzettend veel free publicity gegenereerd rondom het merk Terre des Hommes en het stageprogramma.


  • Date: mei 8, 2019